© 2016 bnoren.no

Autorisert rettshjelper
Noren Rettshjelp AS
Org.Nr. 921 700 474 MVA
Tjenester

 

Juridisk rådgivning

* Forbrukertvister

* Offentlige anskaffelser

* Bygg- og entrepriserett

* Fast eiendom

* Arbeidsrett

* Gjeldsforfølgning

* Arv- og familierett

* Styreverv

Oppdrag

 

Ethvert oppdrag spesifiseres  i en oppdragsbeskrivelse. Eksempler:

* Rådgivning ved forbrukertvist. Krav om prisavslag, erstatning eller heving.

* Bistand til leverandører ved offentlig anskaffelse. Grunnlag for klage til KOFA , krav om midlertidig forføyning eller erstatningssøksmål?

* Juridisk bistand og rådgivning til arbeidsgiver- eller arbeidstaker ved nedbemanninger og oppsigelser.

* Opprettelse og oppløsning av sameier. Forkjøpsrettigheter. Samboeres eiendomsrett.

* Plan- og bygningsrett. Nybygg, kjøp/salg, søknader og tinglysing. Jordskifte.

* Stiftelse og overdragelse av selskaper. Skattespørsmål ved generasjonsskifter.

* Arv og testamenter. Pliktdelsarv og testasjonsfrihet. Uskifte og særkullsbarnets rett til skifte.

 

Kunder

*Offentlige etater

*Sameiere, borettslag, andelslag, foreninger

*Husbyggere og entreprenører

*Små og mellomstore selskaper

* Arbeidstakere, testatorer og arvinger